Strona Zespołu Szkół Publicznych

w Jodłowniku

dostępna jest

pod nowym adresem:

www.zspjodlownik.eu (kliknij adres)

 

Zapraszamy!!!